prowadzenie kampanii reklamowej

Kiedy pojawią się pierwsze efekty gdy zlecamy prowadzenie kampanii reklamowej specjaliście Google Ads?

Zlecając prowadzenie kampanii reklamowej specjaliście Google Ads, jednym z pierwszych pytań, jakie się pojawia jest to kiedy zobaczymy pierwsze efekty reklamy. Jest to całkowicie naturalne pytanie, gdyż jako reklamująca się marka chcemy uzyskać je jak najszybciej. Jest to jednak nieco bardziej złożona kwestia, którą opisujemy poniżej.

Pojawienie się pierwszych efektów

Jeśli specjalista Google Ads rozpoczyna naszą kampanię reklamową i uruchamia promocję, pierwsze efekty mogą pojawić się w ciągu kilku dni. Często jest to nawet kilkanaście pierwszych godzin reklamowania się w systemie Google Ads. Sam czas od uruchomienia kampanii reklamowej do wyemitowania reklam jest stosunkowo krótki, a więc reklama praktycznie pojawia się w Internecie tuż po aktywowaniu kampanii reklamowej. Dzięki temu pierwsze reklamy wyświetlane są bardzo szybko i mogą realnie zainteresować osoby, które je zauważą. Osoby te, mogą zarówno jedynie kliknąć w reklamę i wejść w interakcję z naszą marką, jak i stać się od razu jej klientami i zakupić reklamowane produkty.

Mówiąc o pojawieniu się pierwszych efektów reklamy w Google Ads, należy jednak zdecydowanie podkreślić, iż są to niestabilne efekty. Zainteresowanie wywołane w ten sposób najczęściej generuje przypadkowe reakcje lub jest spowodowane „siłą rozpędu”. Emitując jakikolwiek przekaz reklamowy w dużej grupie odbiorców, siłą rzeczy część z nich zainteresuje się taką reklamą. Efekty reklamy w początkowej fazie promocji w Google Ads będą zatem bardziej losowym trafem wynikającym z samego pojawienia się na rynku aniżeli wynikiem świadomych działań specjalisty Google Ads.

Pierwsze efekty długotrwałe

Długotrwałe czyli pożądane rezultaty naszej kampanii reklamowej w Google Ads pojawiają się z kolei po ok. kilku tygodniach. Będą to efekty stabilne generujące regularny napływ klientów o który możemy opierać działanie naszej marki i na podstawie którego możemy przewidywać zarobki marki. Stabilne efekty reklamy będą cechowały się przede wszystkim powtarzalnością, a także brakiem nagłych i nieprzewidzianych wydarzeń np. spadku ruchu czy wzrostu cen reklamy.

businesswoman using a tablet to analysis graph company finance strategy statistics success concept and planning for future in office room

Uzyskując stabilne efekty reklamy w Google Ads, będziemy mogli liczyć na przewidywany napływ użytkowników, stabilne ceny reklamy, a także będziemy mogli bardziej świadomie i skutecznie zarządzać reklamą wprowadzając drobne zmiany i modyfikacje. Wprowadzając je będziemy mogli przewidzieć skutek gdyż będziemy mieli wiele informacji na temat kampanii.

Dlaczego pierwsze efekty reklamy pojawiają się po pewnym czasie?

Mówiąc o regularnych a także miarodajnych i stabilnych efektach reklamy w Google Ads musimy wyjaśnić również dlaczego pierwsze takie efekty pojawiają się dopiero po kilku tygodniach.

Przede wszystkim zaplanowanie, wdrożenie i przeprowadzenie kampanii reklamowej w Google Ads jest bardzo skomplikowanym zadaniem. Wymaga ono poświęcenia dużej ilości uwagi, a także przetestowania pewnych rozwiązań. Reklama będzie wymagała również analizy wyników i wyciągania wniosków przez specjalistów. Wszystko to musi zająć pewien czas, aby specjalista Google Ads mogła określić poprawne parametry reklamy na podstawie reprezentatywnej grupy odbiorców i reklamy działającej jakiś czas.

Następnie specjalista Google Ads musi wprowadzić zmiany i korekty, a także obserwować je i ocenić czy są wystarczające. Na czas potrzebny do zauważenia pierwszych stabilnych efektów kampanii reklamowej Google Ads wpływa również feedback, czyli informacja zwrotna od marki dla której powierzyliśmy specjalista Google Ads prowadzenie kampanii reklamowej.

Proces reklamowania się w Google Ads tak jak pozycjonowanie strony internetowej nie jest do końca przewidywalny, a wpływ na niego ma wiele czynników. Będą to np. słowa kluczowe pod którymi będzie emitowana reklama, forma reklam, umiejscowienie reklam, strategia stawek za reklamę, a także wiele innych parametrów wpływających w mniejszy lub większy sposób efekty kampanii reklamowej.

Realny wpływ kampanii Google Ads na markę

Pozostając przy temacie efektów kampanii reklamowej Google Ads, warto również wspomnieć o realnym wpływie kampanii reklamowej na naszą markę. Czasem będzie on jeszcze dłuższy niż ustabilizowanie się kampanii reklamowej gdyż od rozpoczęcia reklamowania się będzie musiał minąć pewien czas w trakcie którego marka będzie jeszcze pozyskiwała i obsługiwała klientów pozyskanych z reklamy. Przeważnie, realny wpływ kampanii reklamowej na markę pojawię się w ciągu kilku miesięcy od uruchomienia promocji. W tym czasie marka zaczyna uzyskiwać coraz większe zarobki, które są regularne i realnie wpływają na działanie marki. Środki te mogą być reinwestowane w inne działania promocyjne, zwiększenie zakresu kampanii Google Ads, usprawnienie naszej firmy lub wypłacane po prostu jako zyski

top viewtop view of manager and employee doing teamwork in business office looking at charts on laptop display

Kampania reklamowa Google Ads może w bardzo istotny sposób zmienić funkcjonowanie naszej marki na korzyść i jest jedną z najlepszych opcji reklamowych z jakiej możemy korzystać w Internecie. Zdecydowanie warto poczekać na pierwsze wymierne korzyści i efekty reklamy w Google Ads, gdyż jeśli je osiągniemy, będziemy mogli następnie czerpać długofalowe i duże korzyści z tego sposobu reklamy. Realnie wpłynie to na szybszy rozwój naszej marki i wyprzedzanie konkurencji branżowej czy stawanie się liderem branżowym w danej kategorii tematycznej.